Podobne do siebie spółki a prawo

Mój kolega Jurek od dwóch lat mieszka już w Monachium. Prowadzi indywidualną działalność gospodarczą(Einzelunternehmer), czyli we własnym imieniu i na własny rachunek. Jest to dokładny odpowiednik sprzedaż spółek naszego prywatnego przedsiębiorcy. Ma znacznie lepiej niż jego polscy odpowiednicy. Ma wolne od podatku 8 tys. euro rocznie, czyli około 10 razy więcej niż w Polsce. Po przekroczeniu tego progu płaci tylko 14%(polski przedsiębiorca 18%!) Zacząłem przyglądać się bliżej formom prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Najczęściej występującą formą spółki kapitałowej, jest podobnie jak u nas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – GmbH(Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Praktycznie niczym się od naszej spółki nie różni. Podobnie jak u nas rejestracja spółki jest osobą prawną, odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do kwoty kapitału zakładowego, umowa spółki jest zawarta w formie aktu notarialnego. Spółka GmbH jest wpisywana do rejestru sądowego i posiada co najmniej dwa organy – zarząd i zgromadzenie wspólników. Posiada znacznie większy minimalny kapitał zakładowy – 25tys. euro(w Polsce tylko 5 tys. zł). Podatek dochodowy od osoby prawnej w Niemczech wynosi 15%(u nas 19%!). Niestety spółka GmbH musi ponadto zapłacić podatek od prowadzenia działalności gospodarczej(Gewerbesteuer) na rzecz gminy, w której ma siedzibę. Wynosi on w zależności od gminy od 7% aż do 17%! Opodatkowanie dywidendy wynosi ryczałtowo 25% lub na zasadach ogólnych – w tym ostatnim wypadku płaci się tylko podatek od 60% wartości dywidendy. W Polsce podatek dochodowy od przychodów z dywidend wynosi ryczałtowo 19%. Nie jest to więc raj podatkowy, ale przy dokładnym liczeniu i tak w Niemczech obciążenia podatkowe są znacznie mniejsze niż w Polsce.

Dodaj komentarz