Kiedy inżynieria kwantowa penetruje przemysł obróbki metali.

Zgrzewanie przy pomocy lasera staje się coraz atrakcyjniejsze na rynku obróbki metali z uwagi na  spectrum zastosowań, szybkość jak i energooszczędność. Ma na to wpływ dużo elementów pracy oraz specyfika urządzeń laserowych spawanie laserowe. Przez wzgląd na umiejętność precyzyjnego sterowania strumieniem energii punktowo realne staje się obrabianie substratów posiadających dość drobną strukturę. Dochowanie geometrii zgrzewanego obiektu w granicach tolerancji jest pewne gdyż odkształcenie spawanego detalu jest nieznaczne, nieomal niedostrzegalne. Następuje wyłącznie nieznaczna transformacja formy z przyczyny małego zakresu oddziaływania mocy cieplnej co owocuje spawaniem bez przetopień z zachowaniem kształtu materiału przylegającego do obszaru zgrzewania. Ważne okazuje się też bezpieczeństwo procesu jak i pierwszorzędne owoce spawania za pomocą spawów pozbawionych bąbli skurczowych względnie defektów połączenia. Skomasowana energia laserowa dopuszcza rezygnację z nagrzewania wstępnego, także w sytuacji obiektów zagrożonych powstawaniem szczelin jak również zezwala na modyfikowanie własności spoin. Porządny wybór parametrów wiązki laserowej oraz dodatku spawalniczego definiuje właściwości plastyczne spoin jak dla przykładu kruchość, wytrzymałość przy wydłużeniu lub ścinaniu. Nadzwyczaj wartościowa w całym tym procesie jawi się dynamiczna sterowność ruchów głowicy laserowej wzdłuż trzech osi tudzież wspieranie manualnego łączenia za pośrednictwem wyszukanych algorytmów automatycznych.

Dodaj komentarz